Služby

Naša Distribučná firma zabezpečuje dovoz a rozvoz tovaru e servis pre zákazníkov. Distribučné stredisko je vybavené regionálnymi manažérmi , ktorý sa snažia zabezpečiť komfortné služby . Naše distribučné stredisko sa snaží vybaviť dostatočnú skladovú zásobu tovaru, na rozvoz a uspokojenie objednávok pre spokojnosť zákazníka.


NAŠA DISTRIBÚCIA PONÚKA DODÁVATEĽOM:

 • možnosť distribúcie Bratislava ,PK, SC,DS
 • pokrytie , gastronómie, maloobchodu a veľkoobchodu
 • ochutnávky
 • prezentácie


CENTRÁLNY SKLAD V BRATISLAVE ZABEZPEČUJE :

 • import tovaru
 • závoz tovaru do 24 hod od prijatia objednávky
 • rozvoz tovaru v Sobotu
 • predaj tovaru formou komisie
 • úpravu tovaru na podmienky predaja v Slovenskej Republike,
 • upravuje obchodné a spotrebiteľské balenia sortimentu pre predaj na slovenskom trhu pravidelnú distribúciu zahraničného a tuzemského tovaru ku jednotlivým zákazníkom


CENTRÁLNY SKLAD V BRATISLAVE ZABEZPEČUJE :

 • pravidelné návštevy regionálnych manažérov,
 • kompletný servis pre zákazníkov, doplnenie tovaru, spoluprácu vo výbere sortimentu,
 • pravidelné a včasné zásobovanie podľa potrieb zákazníka,
 • odbornú spoluprácu pri využití predajných pozícií,
 • konzultácie a zaškolenie pracovníkov gastronómie,